Skriv här det du söker efter!

Disputation i datavetenskap

Disputation i datavetenskap

Tid

fre 12.6.2020 13.15–17.00

M.Sc. Krishna Kanhaiya disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i datavetenskap har titeln Target Controllability of Cancer Networks.

Opponent är professor Jing Tang, Helsingfors universitet, och kustos är docent Eugen Czeizler, Åbo Akademi.

 

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/67670648939?pwd=YlZ5WXJmSEo2cS8xbDdLMWNNbUpzUT09.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.

 

Alla evenemang