Skriv här det du söker efter!

Disputation i datavetenskap

Disputation i datavetenskap

MSc Muhammad Usman Sanwal disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i datavetenskap har titeln Formal Model Refinement for Complex Biological Systems.

Opponent är associate Dr. David Šafránek, Masaryk University, Tjeckien, och kustos är docent Luigia Petre, Åbo Akademi.

Alla evenemang