Skriv här det du söker efter!

Disputation i datateknik

Disputation i datateknik

MSc Georgios Georgakarakos disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i datateknik har titeln Scalable Multicore computing using Dataflow and Task-based models.

Opponent är biträdande professor Jani Boutellier, Vasa universitet och kustos är professor Johan Lilius, Åbo Akademi.

Alla evenemang