Skriv här det du söker efter!

Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

FM Christa Kietz disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i cellbiologi har titeln Regulation of host-microbe interactions and inflammatory signalling in Drosophila melanogaster.

Opponent är professor Mika Rämet, Tammerfors universitet och kustos är professor Diana Toivola, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta.

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Alla evenemang