Skriv här det du söker efter!

Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

FM Daniel Antfolk disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i cellbiologi har titeln Regulation of Notch signaling by intracellular trafficking.

Opponent är assistant professor Vincent Luca, University of South Florida, USA, och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Alla evenemang