Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

FM Iris Lähdeniemi disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i cellbiologi har titeln The role of keratins in proliferation, differentiation and hypoxia signaling in colonic epithelia.

Opponent är assistant professor Natasha Snider, University of North Carolina, USA och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Alla evenemang