Skriv här det du söker efter!

Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

FM Patrik Hollos disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i cellbiologi har titeln Novel tools to investigate and control JNK function in models of anxiety and depression.

Opponent är assistant professor Maurizio Popoli, University of Milan, Italien och kustos är bitr. professor Diana Toivola, Åbo Akademi.

Alla evenemang