Skriv här det du söker efter!

Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

FM Erik Niemelä disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i cellbiologi har titeln Nanoparticles as targeting system for cancer treatment.

Opponent är university lecturer Róisín M. Owens, University of Cambridge, Storbritannien och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Alla evenemang