Skriv här det du söker efter!

Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

M.Sc. Sepideh Parvanian disputerar i cellbiologi med avhandlingen The role of exosomal vimentin in mediating wound healing.

Opponent är assistant professor Alison Patteson, Syracuse University, USA och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk, länken publiceras ca. en vecka innan disputationen.