Skriv här det du söker efter!

Disputation i cellbiologi

Disputation i cellbiologi

M.Sc. Laura Tiemeijer disputerar i cellbiologi med avhandlingen Spatial control of angiogenesis by engineered patterns of Notch ligands.

Opponent är assistant professor Stephan Huveneers, University of Amsterdam & AMC, Nederländerna och kustos är professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi.

Disputationen kan också följas via videolänk.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.