Disputation i biovetenskap med inriktning farmaci

Disputation i biovetenskap med inriktning farmaci

M.Sc. Emrah Yildir disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i  biovetenskap med inriktning farmaci har titeln Physically and Chemically Modified Cellulose for Drug Delivery.

Opponenter är professor Jyrki Heinämäki, University of Tartu, Estland och professor Ingunn Tho, University of Oslo, Norge. Som kustos fungerar professor Niklas Sandler, Åbo Akademi.

Alla evenemang