Disputation i biokemi

Disputation i biokemi

FM Oskar Engberg disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i biokemi har titeln The Impact of Lipid-Lipid interactions on Lateral Segregations in Bilayers.

Opponent är professor Daniel Huster, Universität Leipzig, Tyskland och kustos är professor J. Peter Slotte, Åbo Akademi.

 

Alla evenemang