Disputation i biokemi

Disputation i biokemi

FM Leonor Lopes de Carvalho disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen i biokemi har titeln Bioinformatics characterization of amine oxidases.

Opponent är FD, universitetsforskare Henri Xhaard, Helsingfors universitet och kustos är akademilektor Tiina A. Salminen, Åbo Akademi.

Alla evenemang