Disputation i biokemi

Disputation i biokemi

Tid

fre 8.6.2018 13.15–tor 8.6.2017 17.00

FM Elina Palonen disputerar vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i biokemi har titeln The regulatory role of butyrolactone I in the filamentos fungus Aspergillus terreus.

Opponent är PhD, CNRS Research Director Thierry Tron, Aix-Marseille Université, Frankrike och kustos är docent Jussi Meriluoto, Åbo Akademi.

Alla evenemang