Disputation i anläggnings- och systemteknik

Disputation i anläggnings- och systemteknik

DI John Dahlbacka disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i anläggnings- och systemteknik har titeln Quantitative Monitoring of Aerobic and Anaerobic Bioprocesses using Vibrational Spectroscopy.

Opponent är professor Franz Winter, Vienna University of Technology, Österrike och kustos är professor Anders Brink, Åbo Akademi.

Alla evenemang