Skriv här det du söker efter!

Disputation i analytisk kemi

Disputation i analytisk kemi

Tid

ons 23.6.2021 12.15–16.00

MSc (Tech.) Ashiq Ahamed Hameed Sultan Akbar Ali disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Avhandlingen i analytisk kemi har titeln Life cycle assessment of plastic waste, its treatment, and application of the upcycled product – A comprehensive circular approach.

Opponent är Dr. Francesco Di Maio, TU Delft, Nederländerna och kustos är professor Johan Bobacka, Åbo Akademi.

Alla evenemang