Disputation i allmän historia

Disputation i allmän historia

FM Anna Sundelin disputerar vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i allmän historia har titeln Expensive living and costly entertainment. Britons as aspiring consumers in Jamaica c. 1750–1810.

Opponent är professor Göran Rydén, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Holger Weiss, Åbo Akademi.

Alla evenemang