Skriv här det du söker efter!

Disputation i allmän historia

Disputation i allmän historia

M.A. Martins Kwazema disputerar i allmän historia med avhandlingen The Irony of Economic Miracle: Spotlight on Past Futures of Ghana’s December 31st Revolution 1982–1992.

Opponent är professor Paul Nugent, University of Edinburgh, Skottland, Storbritannien och kustos är professor Holger Weiss, Åbo Akademi.