Skriv här det du söker efter!

De nationella språkbadslärardagarna

De nationella språkbadslärardagarna

Tid

ons 30.9.2020 12.00–tor 1.10.2020 16.15

Åbo Akademi flyttar fram Från språklig stimulans till språkmedvetenhet på grund av coronaviruset

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset har krisledningsgruppen vid Åbo Akademi fattat beslut att flytta fram ”Från språklig stimulans till språkmedvetenhet” som skulle ha gått av stapeln den 18–19 mars 2020.

Nytt datum för språkbadslärardagarna: 30.9-1.10

 

Vi ber er att kontakta carina.osteraker@abo.fi ifall det finns frågor kring de praktiska detaljerna som detta medför.

Språkbadslärardagarna är ett två dagar långt fortbildningsevenemang för alla lärare som arbetar i språkbad – från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och andra som är intresserade av någon form av undervisning på två språk. Förutom att evenemanget bjuder på intressanta föreläsningar och verkstäder så är syftet också att ge lärarna en möjlighet att träffas och nätverka över stadiegränserna.

Webbadress
https://www.abo.fi/sprakbadslarardagar2020
Arrangör

Åbo Akademi

Alla evenemang