Skriv här det du söker efter!

De nationella språkbadslärardagarna

De nationella språkbadslärardagarna

Tid

ons 18.3.2020 12.00–tor 19.3.2020 15.00

Från språklig stimulans till språkmedvetenhet

De nationella språkbadslärardagarna i Vasa 18–19.3.2020

 

Språkbadslärardagarna är ett två dagar långt fortbildningsevenemang för alla lärare som arbetar i språkbad – från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och andra som är intresserade av någon form av undervisning på två språk. Förutom att evenemanget bjuder på intressanta föreläsningar och verkstäder så är syftet också att ge lärarna en möjlighet att träffas och nätverka över stadiegränserna.

Webbadress
https://www.abo.fi/sprakbadslarardagar2020
Arrangör

Åbo Akademi

Alla evenemang