Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Denna vår arrangerar Nyyti för första gången den riksomfattande kampanjen Dagen för psykisk hälsa bland studerande. Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening vars verksamhet syftar till att stödja studerandenas psykiska hälsa och livskontroll.

Dagen för psykisk hälsa firas onsdagen den 18.4. En kampanj för dagen förs 9.4–20.4.2018. Avsikten med kampanjen är att väcka diskussion om psykisk hälsa bland studerande samt bjuda in allmänheten till att ge sitt stöd till god psykisk hälsa. Temat för kampanjen denna vår är medkänsla.

Åbo Akademi tar välmående under studierna på allvar och jobbar för en hälsofrämjande studiemiljö. Därför vill vi uppmärksamma kampanjen med ett evenemang på kampus.

Välkommen att diskutera med studierådgivare eller dela med dig av dina tips på hur vi konkret kan befrämja god psykisk hälsa och ökad medkänsla inom universitetet över en smoothie!

När?
Onsdagen den 18:e april kl. 10.30-13.30

Var?
ASA, Arken, Axelia och Academill

Alla evenemang