Skriv här det du söker efter!

CV-klinik (via Zoom)

Tid

mån 15.11.2021 14.00–15.30

 

Få feedback på ditt CV eller LinkedIN-profil online!

Hur fungerar CV-kliniken online?

Du får personlig feedback på ditt CV online per videosamtal. Skicka in ditt CV senast kl 12.00 dagen före CV-kliniken till adressen cv-check@abo.fi. Vi kontaktar dig därefter med länken och exakt tidpunkt för feedbacksamtal om ditt CV.

 

 

 

Get feedback on your CV or LinkedIN-profile online!

How does the online CV clinic work?

Get personal feedback on your CV online. Send your CV to cv-check@abo.fi by 12 p.m. (noon) the day before the CV-clinic and we will send you a Zoom link with exact time for your CV feedback.

 

 

Arrangör

Arbetsforum

Alla evenemang