Skriv här det du söker efter!

CV-klinik (via Zoom)

Tid

mån 4.4.2022 14.00–15.00

Få feedback på ditt CV, din LinkedIN-profil eller ansökningsbrev online via Zoom!

Hur fungerar CV-kliniken online?

Du får personlig feedback på valfritt ansökningsdokument (CV, LinkedIN-profil eller ansökningsbrev) online per videosamtal (max 30 min). Skicka in ditt dokument på förhand (senast kl 12.00 dagen före CV-kliniken) till adressen cv-check@abo.fi. Vi kontaktar dig därefter och skickar länken samt exakt tidpunkt för feedbacksamtalet.

 

 

Get feedback on your CV, your LinkedIN-profile or application letter online via Zoom!

How does the online CV clinic work?

Get personal feedback on an application document of your choice (CV, LinkedIN-profile or application letter) online (max 30 min). Send your your document to cv-check@abo.fi beforehand (at the latest by 12 p.m., noon, the day before the CV-clinic) and we will send you a Zoom link with exact time for the feedback discussion.

 

 

 

 

 

 

Arrangör

Arbetsforum

Alla evenemang