Skriv här det du söker efter!

CV-klinik i Arken 8.2. & 9.2. kl 11.30-13.00

Välkommen på Arbetsforums drop-in cv-klinik i Arkens aula onsdag 8.2. 11.30-13.00 eller torsdag 9.2. kl 11.30-13.00

Få feedback på ditt CV!

Hur fungerar drop-in CV-kliniken?

  1. Ta med ditt CV, gärna utprintad, antingen på svenska, finska eller engelska.
  2. Kom till CV-kliniken någon gång under den angivna tiden, själva genomgången tar ca 15 minuter. Ifall det inte finns kö kan vi också se på eventuellt ansökningsbrev eller LinkedIn-profil.
  3. Kom ihåg att gå igenom CV:t på nytt på egen hand och göra de ändringar du tycker känns relevanta.

Get feedback on your CV!

How does the drop-in CV clinic work?

  1. Take your CV with you, preferably printed.
  2. Come to the CV clinic within the given time, the feedback itself takes around 15 minutes. If there is no queue we can also have a look at one of your cover letters/applications or LinkedIn-profile.
  3. Remember to go through your CV by yourself after the feedback in order to make the changes you think are relevant.