Skriv här det du söker efter!

Online CV-klinik

Tid

tor 8.10.2020 14.00–15.00

Få feedback på ditt CV eller LinkedIN-profil online!

Hur fungerar CV-kliniken online?

Du får personlig feedback på ditt CV online per video. Skicka in ditt CV senast kl 12.00 dagen före CV-kliniken till adressen cv-check@abo.fi. Vi kontaktar dig därefter med länken och exakt tidpunkt för feedbacksamtal om ditt CV.

 


Get feedback on your CV or LinkedIN-profile online!

How does the online CV clinic work?

Due to COVID-19 situation CV Clinics go online. Send your CV to cv-check@abo.fi by 12 p.m. (noon) the day before the CV-clinic and you will receive a Zoom link and exact time for your CV feedback.

Arrangör

Arbetsforum

Alla evenemang