Skriv här det du söker efter!

Konferens: Queer Shepherds

Konferens: Queer Shepherds

Tid

tor 19.9.2019 –fre 20.9.2019

Temat för XII SQS seminar for Lesbian, Gay and Queer Studies & International Autumn School and Conference of IARG är möten mellan queer, religion och andlighet.

Temat kan förstås som makt och auktoritet i religiösa och andliga kontexter vilka omfattar normativiserande praktiker, social kontroll, diskriminerande processer och även missförhållanden gällande sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Begreppet ”queert herdaskap” kan också syfta på en mångfald av vägledande praktiker, ritualer och ledarskap som formar nya religiösa och andliga subjektiviteter och stärker queert aktörskap, och ofta överskrider dominerande hierarkiska strukturer.

Konferensen är gratis och öppen för alla, men anmälan krävs. Vänligen registrera dig senast den 30.8: https://survey.abo.fi/lomakkeet/11728/lomake.html

Alla evenemang