Skriv här det du söker efter!

Coachning: Från studerande till expert, 24.10-21.11 i Åbo

Coachning: Från studerande till expert, 24.10-21.11 i Åbo

I den här coachningen närmar vi oss kompetens ur ett entreprenöriellt perspektiv. Entreprenöriella egenskaper hjälper dig att gå vidare i arbetslivet, oavsett om du i framtiden vill arbeta som anställd eller starta ditt eget företag.

Det finns många definitioner av entreprenörskap, men det innefattar oftast bl.a. förmågan att ta ansvar och fatta beslut, problemlösningsförmåga, innovation och utnyttjande av sina egna styrkor och nätverk. Denna coachning hjälper dig bl.a. att:

  • Bli medveten om vilka olika delar din expertis (“din produkt”) består av
  • Identifiera den kompetens som din egen utbildning ger
  • Inse dina egna personliga styrkor
  • Känna igen dina egna motivationskällor
  • Förstå framtidens kompetensbehov och spegla din egen kompetens i förhållande till dem

Coachningen börjar måndagen den 24.10. med en gemensam face-to-face träff kl 13-16, och avslutas måndagen den 21.11. kl 13-16. Däremellan träffas vi några gånger i mindre grupper och du får också en egen individuell träff med en av coacharna. Dessutom finns det källor och extra uppgifter som du kan utforska och göra på egen hand om du så önskar.

ANMÄL DIG MED HÄR! (DL för anmälningar måndagen 17.10.)