Skriv här det du söker efter!

CIVEX Results’s Dissemination Seminar

CIVEX Results’s Dissemination Seminar

Inom projektet CIVEX undersöker man civilt deltagande bland den äldre befolkningen, till exempel exkluderingsaspekter, erfarenheter och policyimplikationer.

I CIVEX ingår forskningsgrupper från fem europeiska länder som representerar olika välfärdsregimer och kulturella kontexter: nordiska (Finland och Sverige), sydeuropeiska (Spanien), kontinentala (Belgien) och anglosaxiska (Storbritannien).

Marina Näsman vid Åbo Akademi presenterar resultaten från studien “What does civic engagement look like among European older adults? Results from the quantitative study” tillsammans med Toon Vercauteren  vid Vrije Universiteit Brussel, Belgien.

Läs mera om projektet vid Åbo Akademi här.