Skriv här det du söker efter!

Bollplanket för jobbsökeri

Tid

mån 18.10.2021–tor 9.12.2021

Söker du jobb? Kanske du inte vet vilka jobb du kan söka, eller var du kan hitta dem? Kanske du behöver öva på att berätta om ditt kunnande efter ett år på distans? Kanske det kunde vara roligare att inte sitta med de här funderingarna för sig själv, när det finns andra i samma situation?  Få ta del av lite nya perspektiv, kunna bidra med nya perspektiv för andra? Bolla lite tankar? Välkommen till Arbetsforums kafferum för där finns ditt Bollplank för jobbsökeri!

Bollplankets program pågår 11.10 – 9.12 och består av

  1. individuella handledningar x 3 (v 41, v 44 – 45 samt v 49-50)
  2. smågruppsarbete för kamratstöd, enligt hur ni kommer överens i gruppen
  3. infoblänkare kring teman som stöder ert jobbsökande, totalt 4 träffar i kafferummet i Teams, måndagar 13 – ca 15.

Arbetet inleds med individuell coaching i v 41. Den första gemensamma träffen för alla deltagare hålls 18.10 kl 13 – ca 15.00 i Teams, övriga gemensamma träffar med infoblänkare och diskussioner hålls 1.11, 15.11 samt 29.11. Vi avslutar programmet med en individuell träff i början av december.

Under programmets gång finns möjligheter till smågruppsträffar med grupphandledarna.

Anita Sundman och Jan Kraufvelin, karriärvägledare vid ÅA fungerar som jobbsökeribollplankets koordinerare och coacher.

Anmäl dig så fort som möjligt (begränsat antal platser) här:
Till anmälningsblanketten
(Anmäl dig via den svenska versionen av blanketten – parallellt med det svenskspråkiga programmet pågår ett engelskspråkigt program med andra tider.)

Arrangör

Arbetsforum vid Åbo Akademi

Alla evenemang