BioCity Symposium

Tid

tor 23.8.2018 –fre 24.8.2018

BioCity Symposium öppnar en osynlig värld – huvudtalare är Nobelpristagaren Stefan Hell

Det årligen återkommande BioCity-symposiet hålls 23–24.8.2018 med rubriken Att se det osynliga. Temat för årets BioCity-symposium är biovisualisering och dess betydelse för grundläggande och tillämpad forskning. Till biovisualisering hör bl.a. nya tredimensionella och extremt högupplösande mikroskopitekniker, olika tekniker som möjliggör non-invasiv organ- och vävnadsavbildning, samt kombinationer av visualiseringstekniker och avancerad databehandling som används vid diagnos och analys av sjukdomar och deras uppkomstmekanismer.

Årets program fokuseras på användningen av dessa avancerade tekniker inom forskning och innovation, och symposiets temaområden täcker ett brett spektrum av cellulära styr- och verkningsmekanismer, immunologi, neurobiologi, metabolism, samt cancerforskning. En av huvudtalarna vid symposiet är professor Stefan Hell, som har tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete med optik, av vilka den mest prominenta utmärkelsen är Nobelpriset i kemi 2014.

Symposiedeltagarna representerar flera olika forskningsriktningar inom molekylär, cell- och strukturbiologi samt biomedicinsk och klinisk forskning, både från universitet och företag. En stor del av deltagarna är doktorander och postdoktorala forskare från universiteten i Åbo. Alla deltagare inbjuds att delta i symposieutställningen med en poster. Vid anmälningen skickas även ett sammanfattande posterabstract från vilka programkommittén väljer fyra forskare att ge hålla ett föredrag. Posterpresentationerna bör registreras senast 12.6.2018.

Det sista registreringsdatumet för symposiet är 10.8.2018 och evenemanget är gratis för deltagarna. Anmäl dig till årets BioCity-symposium. Se även symposiets trailer på YouTube och läs hela nyheten.

Webbadress
http://www.biocity.turku.fi/biocity-symposium/
Arrangör

BioCity Turku

Alla evenemang