Skriv här det du söker efter!

Symposium

Symposium

BioCity symposiet arrangeras för trettioandra gången den 25–26 augusti 2023. Det årliga BioCity symposiet är en serie symposium som sedan 1991 arrangerats av BioCity Turku och som har blivit den viktigaste årliga sammankomsten inom biovetenskap och molekylärmedicin i Åbo. Symposiet samlar hundratals deltagare varje år och erbjuder föredrag från internationella toppforskare.

I år arrangeras BioCity Symposium på plats i Mauno Koivisto Center med titeln Sculpting tissues – Cells matrix and forces. Årets symposium kommer att utforska de mekanismer som reglerar vävnadsarkitektur och homeostas i biologiska organismer. Talarna kommer tala om hur det ömsesidiga samspelet mellan celler och deras mikromiljö är viktigt när man bygger upp friska vävnader, och hur en dysreglering i slutändan leder till sjukdom. Huvudtalaren är EMBO-chefen Fiona Watt, vars föredrag handlar om stamcellsdynamik i mänsklig hud.

Läs mera om programmet här!

Forskare uppmuntras att delta i posterutställningen och skicka in ett abstrakt när de registrerar sig till evenemanget. Baserat på de inlämnade abstrakten bjuds fyra forskare in att hålla ett kort föredrag vid symposiet. Symposiet är kostnadsfritt. Skicka in ditt abstrakt senast fredagen den 9 juni kl. 16.00.

Mera information om abstrakt och posters: https://biocityturku.fi/biocity-symposium/call-for-poster-abstracts/

Registreringen är öppen fram till fredagen den 11 augusti 2023. Registrera dig här!

 

BioCity Symposium anordnas av BioCity Turku, en organisation som samordnar forskning om biovetenskap och molekylär medicin vid Åbo universitet och Åbo Akademi.

 

För mera information, kontakta:

Maija Lespinasse, koordinator BioCity Turku
040 5658 654
biocityturku@bioscience.fi