Skriv här det du söker efter!

Symposium

Symposium

BioCity Student Symposium – Students are the Solution

 

I år kommer doktorander från Åbo Universitet och Åbo Akademi att organisera BioCity Student Symposium med titeln Students are the Solution. Evenemanget kommer att äga rum på besökscentret Joki den 24.8.2022, i samarbete med flaggskeppet InFLAMES.

Under dagen kommer det att finnas karriärvägledning, vetenskapliga presentationer och motiverande samtal. På förmiddagen kommer professor Lauri Nummenmaa från Åbo universitet och docent Samuli Rautava från Helsingfors universitet att tala, och på eftermiddagen kommer Genentech-forskaren Mary Keir och Timo Veromaa, arbetslivsprofessor från flaggskeppet InFLAMES, att vara på plats.

Registreringen till evenemanget stänger den 10 augusti 2022 kl. 23.59. Evenemanget är öppet för alla doktorander och postdoktorala forskare som är intresserade av ämnet och är gratis för deltagarna.

Klicka här för registrering, inlämning av abstrakt och mer information om evenemanget.

Alla evenemang