Skriv här det du söker efter!

Bemöta och stödja människors krigstrauman

Bemöta och stödja människors krigstrauman

Välkommen med på föreläsning tillsammans med krigsforskaren, arbetshandledaren och fysioterapeuten Lise-Lotte Carlsson från Diakonissanstalten. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med människor som på olika sätt traumatiserats och utsatts för krigsbrott/tortyr.
Föreläsningen är 12.12.2023 kl.14.00-16.00 på distans och riktar sig till sakkunniga som på ett eller annat sätt kommer i kontakt och jobbar med människor som lider av krigstrauman. Föreläsningen hålls på svenska. Anmäl dig via formuläret: crm.abo.fi/Events/3009/Apply

Föreläsningen arrangeras av Diakonissanstalten i samarbete med Centret för livslångt lärande (projektet ”Är det okej att vara båda?”). Deltagandet är avgiftsfritt och finansieras av Diakonissanstalten, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.