Skriv här det du söker efter!

Barnfamiljernas välbefinnande i dagens Finland – FamWell

Barnfamiljernas välbefinnande i dagens Finland – FamWell

Tid

tor 12.12.2019 13.00–16.00

Projektet FamWell (Finländska barnfamiljers välbefinnande och fertilitet) ordnar ett tvåspråkigt seminarium i Vasa om barnfamiljers välbefinnande i dagens Finland. Seminariet består av föreläsningar och presentationer av forskningsresultat inom FamWell-projektet om barnfamiljers ekonomiska situation och välbefinnande, samt erfarenheter från fältet inom familjearbetet. Seminariet avslutas med en tvåspråkig (sve/fin) paneldiskussion. Kaffeservering ingår och hela evenemanget är gratis för deltagarna.

Seminariet riktar sig till yrkesutövare inom familje-, barn- och ungdomsarbete, forskare, samt andra intresserade av familjepolitik och välbefinnande.

Antalet platser är begränsade, så vi ber att man anmäler sig senast den 28 november via https://survey.abo.fi/lomakkeet/12050/lomake.html där man samtidigt kan uppge eventuella dieter/allergier inför serveringen. Mer info om FamWell-projektet finns på projektets hemsida och på Facebook.

Alla evenemang