Disputation i organisk kemi

FM Jani Rahkila disputerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik. Avhandlingen i organisk kemi har titeln Multivalency in Carbohydrate Chemistry: From Oligosaccharides to Oligovalency and Beyond.

Opponent är professor David Crich, Wayne State University, USA och kustos är professor Reko Leino, Åbo Akademi.

Klicka här för Åbo Akademis elektroniska doktorsavhandlingar i Doria.

Alla evenemang