Disputation i organisation och ledning

EM Mika Mård disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i organisation och ledning har titeln ”Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.

Opponent är professor Alexander Styhre, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige och kustos är professor Alf Rehn, University of Southern Denmark, Danmark.

Klicka här för Åbo Akademis elektroniska doktorsavhandlingar i Doria.

Alla evenemang