Disputation i organisation och ledning

Disputation i organisation och ledning

Tid

fre 23.2.2018 13.15–17.00

EM Mika Mård disputerar vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Avhandlingen i organisation och ledning har titeln ”Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi.

Opponent är professor Alexander Styhre, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige och kustos är professor Alf Rehn, University of Southern Denmark, Danmark.

Klicka här för Åbo Akademis elektroniska doktorsavhandlingar i Doria.

Återgå till sökresultat