Alumnträff: teologi

Tid

ons 28.3.2018 18.00–23.00

Bästa teologalumn!

Ordnade teologerna sedermåltider under din studietid? Kanske skulle du vilja återuppleva detta? Eller gick du miste om detta och vill uppleva en sedermåltid? Nu har du en möjlighet! Föra att fira Åbo Akademis hundraårsjubileum kommer Teologiska studentföreningen i år att ordna den traditionella sedermåltiden i större format, det vill säga för TSF:s alumner och för samtliga studerande på akademin. Sedermåltiden är årets alumniträff.

Pris: 25 euro – medlem/alkoholfria
27 euro – studerande
30 euro – övriga

(I priset ingår både den rituella måltiden och festmåltiden samt fem (5) glas vin/druvsaft och ett exklusivt halarmärke.)

Klicka här för att anmäla dig.

Evenemanget på Facebook.

Information om Teologiska studentföreningens kommande övriga ÅA100 evenemang.

Välkommen!

 

Vad är en sedermåltid för någonting?
Sedermåltid är en judisk påskmåltid. Under måltiden återberättar och upplever man med hjälp av sina sinnen berättelsen om israeliternas uttåg ur Egypten. Sedermåltiden baserar sig på vers 8 i 2. Mosebokens 13:e kapitel: ”Den dagen skall du säga till din son: Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten.”
Kolla det här Youtube-klippet så får du veta mer om sedermåltiden.

Alla evenemang