Alumnträff: socialpolitik

Alumnträff: socialpolitik

Ämnet socialpolitik firar bjuder in sina alumner till alumnträff för att fira dels sin 20-åriga existens som ämne i Vasa, dels Åbo Akademis 100-årsjubileum. På programmet står information om aktuell forskning, socialpolitikens utveckling och om undervisningen nu och i framtiden samt mingel och nätverkande för alumner, forskare och studerande. Träffen avslutas med middag.

Anmälan senast 8.3.2018 via https://survey.abo.fi/lomakkeet/9581/lomake.html

Alumnträffen är avgiftsfri, att delta i middagen kostar 10 euro. Avgiften för middagen betalas via Åbo Akademis nätbutik.

Programmet i sin helhet finns på ämnets FB-sida.

Alla evenemang