Skriv här det du söker efter!

Allied ICT: EU-finansieringsmöjligheter 2020

Allied ICT: EU-finansieringsmöjligheter 2020

Allied ICT Finland-nätverket ordnar ett informationstillfälle om EU-finansieringsmöjligheter år 2020 och under följande ramprogramperioden för ICT-området. Som talare har vi ICT, Health & Cyber NCP Pekka Rantala från Business Finland, samt Saara Nuotio-Coulon och Miia Paananen från Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor.

Det engelskspråkiga tillfället är riktat till både forskare och företag, och är gratis. Tillfället kommer också att stremas.

Agenda och anmälan (senast 22.3.2019) på https://www.lyyti.fi/reg/ICTalan_EUrahoitusmahdollisuudet_2020_ja_eteenpain_1395

Arrangör

Allied ICT

Alla evenemang