Skriv här det du söker efter!

Aktiva arkiv och angelägen arkivaktivism

Aktiva arkiv och angelägen arkivaktivism

Tid

tis 27.4.2021 10.00–16.45

I dag vänder sig arkiven på ett mycket aktivt sätt mot sin samtid med syfte att både samla in, påverka och kritiskt intervenera i samhället. Arkiven har därmed tagit en större roll, utöver det tillbakablickande och registrerande. Dessutom möter och samverkar arkiven också med aktivister, verksamma i rörelser av olika slag. Det kan vara i förarbetet till insamling av material, under insamling men också när ett insamlat material ska synliggöras.

Under seminariedagen ventileras frågor om arkiv, aktivism och förändring utgående från det Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Några viktiga frågor som ska diskuteras är: Vilka möjligheter och begränsningar medför en mer ”aktivistisk” arkivpraktik? Vilka utmaningar och risker innebär en mer aktivistisk hållning eller aktivistisk orientering?
Seminariet sker på distans.

Webbadress
https://www.facebook.com/events/198721505214688
Arrangör

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi

Alla evenemang