Skriv här det du söker efter!

Akademival

Akademival

Tid

ons 10.11.2021 09.00–17.00

KUNGÖRELSE AV AKADEMIVAL 10.11.2021

Val av universitetskollegium för Åbo Akademi för perioden 1.1.2022-31.12.2024.

Valet förrättas enligt Instruktion om val för val av professorer, forskare, lärare och övrig personal samt studerande till Åbo Akademis universitetskollegium, styrelse och fakultetsråd (godkänd av styrelsen 15.3.2021).

Företrädare för studerandena utses av Åbo Akademis Studentkår så som studentkårens för ändamålet tillämpliga valordning föreskriver.

Mera information om valet finns för personal och studerande på adressen www.abo.fi/val. Tillgång till materialet förutsätter giltigt ÅA-användarnamn.

Frågor, kontakta valnämndens sekreterare Johan Berg (+358 50 433 2683, valnamnden@abo.fi)

Webbadress
https://www.abo.fi/val
Arrangör

Valnämnden vid Åbo Akademi

Alla evenemang