Skriv här det du söker efter!

Akademiska dagen 2019 

Akademiska dagen 2019 

Akademiska dagen, som av tradition firas till åminnelse av den gamla Akademiens grundande år 1640 och för att manifestera det goda samarbetet mellan de nuvarande universiteten i Åbo, äger i år rum tisdagen den 26 mars. Åbo Akademi står denna gång för värdskapet.

Årets festtal – en föreläsning om Fredrik Pacius och arvet efter Porthan – hålls av akademiprofessor Hannu Salmi. Akademiska Orkestern, Florakören och Brahe Djäknar framför Fredrik Pacius Porthankantat och Akademiska Orkestern fortsätter därefter med Jean Sibelius Valse Triste. Årets docent uppmärksammas och kansler Ulrika Wolf-Knuts lyfter upp universitetsbibliotekens friexemplarsjubileum. Programmet beräknas ta 1,5 timmar. Kvällen avslutas med lätt buffé. 

Rektor Mikko Hupa önskar alla hjärtligt välkomna för att fira universitetens gemensamma akademiska dag. Dagen erbjuder utomordentligt bra möjligheter att träffa gamla vänner och kollegor eller stifta nya bekantskaper. 

Anmäl ditt deltagande på www.abo.fi/akademiskadagen eller per telefon: 02 215 3435 senast 17.3.2019. 

 

Program 

  • Välkomsthälsning – Rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi 
  • Föreläsning om Fredrik Pacius och Porthans arv – Akademiprofessor Hannu Salmi, Åbo universitet 
  • Fredrik Pacius – Fredrik Cygnaeus: Porthankantat – Akademiska Orkestern, Florakören och Brahe Djäknar. Körinstudering Ulf Långbacka. Dirigent Sauli Huhtala.
  • Jean Sibelius: Valse triste op.44. Akademiska Orkestern. Dirigent Sauli Huhtala.
  • Årets docent 
  • Leve friexemplaren! Om mjölkburkar, hissar och finländsk identitet. Kansler Ulrika Wolf-Knuts, Åbo Akademi.
  • Lätt buffé 
Alla evenemang