Skolans och utbildningens utmaningar i en ny världsordning

Med anledning av att Åbo Akademi fyller 100 år bjuder Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Vasabladet på en jubileumsföreläsning med Bengt Kristensson Uggla!

Temat är ”Skolans och utbildningens utmaningar i en ny världsordning”

Föreläsningen väcker frågor om hur skolans uppgifter skall formuleras i det moderna kunskapssamhället, ett samhälle som kännetecknas av spänningar mellan globala utvecklingstrender och lokala livsvillkor. Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. Efter föreläsningen följer ett estradsamtal med professor Michael Uljens, Åbo Akademi och universitetslärare Cecilia Björk, Åbo Akademi.

Var: Auditorium Bruhn i Academill, Strandgatan 2, Vasa
När: 22 februari 2018, kl 18:30
Anmälan: www.abo.fi/akademiforum/anmalan
Moderator: Professor Michael Uljens

Arrangör

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Vasabladet

Alla evenemang