Skriv här det du söker efter!

Akademiforum #lässtunden

Akademiforum #lässtunden

Väck läslusten – en gåva som gör livet rikare och klockare!

En panel med forskare, författare, programledare och läsambassadörer debatterar och diskuterar kring temat under ledning av Patrik Back, kulturchef på VBL och ÖT.

Paneldeltagare:
Ria Heilä-Ylikallio, professor vid ÅA
Jonas Sundström, programledare
Amanda Audas-Kass, läsambassadör
Rafael Donner, författare och journalist
Heidi Höglund, universitetslärare vid ÅA
Henrika Andersson, läsambassadör och författare

Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan på www.abo.fi/akademiforum/anmalan 

Webbadress
https://www.abo.fi/akademiforum/
Arrangör

Vasabladet, Österbottens Tidning, Förlaget och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Alla evenemang