Åbohögskolornas studiehandledardag 2018

Åbohögskolornas studiehandledardag arrangeras i samarbete mellan alla åbohögskolor: Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo YH, NOVIA, Diak och HUMAK. Programmet förverkligas på finska, men det går bra att ställa frågor på svenska under hela dagen.
Tid: 9.00-15.00
Plats: Åbo universitet, Publicum, Sal 1 (Assistentgatan 7)
Programmet för studiehandledare och länk till anmälningsblanketten

På svenska arrangerar Åbo Akademi en motsvarande presentation per AC i början av november. Vi finns också tillgängliga för frågor och diskussioner på svenska under studiehandledardagens lunchpaus.

I samband med programmet för studiehandledarna arrangeras även ABI/AMK-dagen i samarbete mellan alla Åbohögskolor: Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo YH, NOVIA, Diak och HUMAK den 9.11.2018 9.00-15.00 i Åbo universitets utrymme Natura (ABI-dagen) och i Åbo Yrkeshögskolas utrymmen i ICT-huset (AMK-dagen).

Åbo Akademis program under Abi-dagen
Åbo Universitets program, inklusive mera information om ABI-dagen
AMK-dagen vid ICT-huset
Alla evenemang