Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi är med på Almedalsveckan

Åbo Akademi är med på Almedalsveckan

Tid

tis 5.7.2022 16.20–17.10

Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi deltar i ett panelsamtal om hur man bäst kan föra samman två länders högskoleutbildning på ett sätt som tryggar kvaliteten i lärarutbildningen. Vilka policybeslut och gräsrotsinitiativ förutsätter samarbete över nationsgränserna? Diskussionen tar avstamp i Åbo Akademis planerar att inleda lärarutbildning enligt finländsk modell i Sverige.

Diskussionen förs 5.7 2022 klockan 15.20-16.10 (lokal tid).

Almedalsveckan pågår 3-7.7 2022.

Fotograf: Malin Ericsson/ Region Gotland

Alla evenemang