Skriv här det du söker efter!

Energiteknik – forskning och forskare

Energiteknik – forskning och forskare

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Margareta Björklund-Sänkiaho
Professor

Jessica Tuuf
Universitetslärare

 

Docenter

Seppo Niemi, docent i förbränningsmotorteknik och motorbränslen

 

Forskare och doktorander

Cataldo De Blasio
Forskardoktor

Jonathan Fagerström
Industry postdoc

Charlotta Risku
Doktorand inom energi- och miljöteknik

Kaj Jansson
Doktorand inom anläggnings- och systemteknik

 

Avslutade forskningsprojekt

PoDoCo: Design, konstruktion och testkörning av pilotanläggning för småskalig avfallsförbränning (2016-2017). Samarbetspartner: Ferroplan Oy. Finansiär: Maj and Tor Nessling Foundation. Kontaktperson: Jonathan Fagerström.

Doktorandforskning: David Agar (2015). The Feasibility of Torrefaction for the Co-firing of Wood in Pulverised-fuel Boilers. Doctoral Thesis. Åbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering, Inorganic Chemistry.

Agar, D, DeMartini N, Hupa M. (2016). Influence of Elevated Pressure on the Torrefaction of Wood. Energy and Fuels 30 (3), pp 2127-2136

Begränsande av mikrobiell aktivitet vid lagring av energiflis (Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa).
Forskningsgrupp: MMT Anneli Ylimartimo, FM Mia Jämsén, FT Laura Vertainen JAMK, TkD Margareta Wihersaari Åbo Akademi
Finansiär: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö 2013-

Sustainable Bioenergy Group – SusBio

Uppdaterad 12.10.2018