Skriv här det du söker efter!

Energiteknik – forskning och forskare

Energiteknik – forskning och forskare

Margareta Björklund-Sänkiaho
Professor

Cataldo De Blasio
Biträdande professor (tenure track), docent i anläggningsteknik med miljötekniska tillämpningar

Research interests:

  • Biofuels Production: The research relates to syngas production including Gas-to-Gas reactions; technologies like Supercritical Water Gasification of biomass derived from agricultural and industrial waste as an alternative way of producing green fuels; Hydrothermal Liquefaction of biomass to produce bio-oil.
  • Chemical reaction engineering of CO2 and SOx co-capture processes: The research aims to find new and more efficient solutions in Greenhouse gases abatement. Mathematical modeling of heat and mass transfer in wet Flue Gas Desulfurization, investigating new process conditions and raw materials.

Research activities are done with several partners in Finland and abroad.

Jessica Tuuf
Projektforskare

 

Docenter

Seppo Niemi, docent i förbränningsmotorteknik och motorbränslen

 

Forskare och doktorander

Kaj Jansson
Doktorand inom anläggnings- och systemteknik

Charlotta Risku
Doktorand inom energi- och miljöteknik

 

Ny bok

Book cover of De Blasio, Fundamentals of Biofuels, Engineering and Technology

 

Cataldo De Blasio, Fundamentals of Biofuels Engineering and Technology (2019), Springer
ISBN 978-3-030-11599-9
View on publisher’s site

 

Avslutade forskningsprojekt

Internet of Things (IoT) i Energisystem (1.1.2017–30.6.2019)
Projektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Samarbetspartner: Yrkeshögskolan Novia, Informationsteknologi vid FNT, Mediacity, FPV, Österbottens förbund. Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Högskolestiftelsen i Österbotten.

Gas CoE: International Networking Initiative (1.8.2018–31.3.2019)
Projektet är ett steg i ledet att stärka Vasaregionens kompetenskluster inom gasbranschen, genom förstärkt FoU-samverkan internationellt.  Samarbetspartner: Centret för livslångt lärande (CLL), Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia. Finansiär: Österbottens Förbund

Kompetenskluster inom gasbranschen – kompetensutveckling och kartläggning(1.1.2017–31.12.2018) Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap inom området för gasteknologi genom att kartlägga och utveckla regionens gasrelaterade utbildningsverksamhet för att säkra kompetensförsörjningen i regionen. Finansiär: Högskolestiftelsen i Österbotten

PoDoCo: Design, konstruktion och testkörning av pilotanläggning för småskalig avfallsförbränning (2016-2017). Samarbetspartner: Ferroplan Oy. Finansiär: Maj and Tor Nessling Foundation. Kontaktperson: Jonathan Fagerström.

Doktorandforskning: David Agar (2015). The Feasibility of Torrefaction for the Co-firing of Wood in Pulverised-fuel Boilers. Doctoral Thesis. Åbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering, Inorganic Chemistry.

Agar, D, DeMartini N, Hupa M. (2016). Influence of Elevated Pressure on the Torrefaction of Wood. Energy and Fuels 30 (3), pp 2127-2136

Begränsande av mikrobiell aktivitet vid lagring av energiflis (Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa).
Forskningsgrupp: MMT Anneli Ylimartimo, FM Mia Jämsén, FT Laura Vertainen JAMK, TkD Margareta Wihersaari Åbo Akademi
Finansiär: Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö 2013-

Sustainable Bioenergy Group – SusBio

Uppdaterad 21.11.2019