Looking for something specific? Use our search engine!

FSEs administration

FSEs administration

Kontaktuppgifter får du med hjälp av sökfunktionen ovan.

 

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator:
Tua Henriksson, helhetsansvar

Studierådgivare:
Joanna Anckar, ekonomutbildningen
Minna Lostedt, RN-utbildningen, vikarieras av Kia Ikonen
Reeta Marjamaa, betygsutskrivning för EK/EM, RN
Monica Nylund, samhällsvetenskaplig utbildning
Tuija-Liisa Pohja, engelskspråkiga magisterprogram, utbyte
Susanne Nylund-Torp, rådgivning för statskunskap med masskommunikation (Vasa),
vikarieras av Jonas Söderlund

Studiesekreterare:
Eva Norrman, betygsutskrivning för PK/PM

Ekonomiservice

Controller: Gundel Westerholm

Ekonomisekreterare:
Susann Brännkärr
Jennifer Penttinen (tjänstledig t.o.m. 31.8.2021),
vikarieras av Jennifer Dahla
Ann-Christine Sydholm (Vasa)

Lednings- och fakultetsstöd

Sekreterare: Anne-Leena Gröning, Tina Sigfridsson, Anne-Lie Haglund (Vasa)

Forskningsservice

Områdeschef: Pia-Maria Kallio
Forskningskoordinatorer: Johanna Hedenborg, Anna-Maria Nordman

Personalservice

Personalplanerare: Ann-Katrin Laine
Personalsekreterare: Jenny Taxell-Emaus

Representant för ICT-service: Kim Lindell

Updated 4.2.2019