Skriv här det du söker efter!

Folkloristiska samlingarna

Folkloristiska samlingarna

Det folkloristiska arkivet grundades 1927 av Gabriel Nikander och Otto Andersson under namnet Institutet för nordisk etnologi (INE). Det skedde inom ramen för utgivningen av verket Finlands svenska folkdiktning. Den tidiga insamlingen av material fokuserades på vissa typer av texter såsom sagor, sägner och visor. INE upphörde 1968 och verksamheten flyttades över till fakultetens folkloristiska institution.

Arkivet består av folkloristiska och religionsvetenskapliga samlingar i form av handskrifter, inspelningar, fotografier, urklipp och videofilmer. Arkivmaterialet registreras i databaser och är delvis sökbart på Internet. Det äldre arkivmaterialet (insamlat före 1968) finns förtecknat i rapporten Katalog över IF:s samlingar.

Nuförtiden är insamlingen knuten till folkloristisk forskning och till studenternas uppsatser. Material tillkommer främst genom insamling per frågelista och genom intervjuer i fält. Intervjuteknik är ett grundläggande led i utbildningen och alla studerande utför minst en intervju. Tillväxten av handlingar styrs främst av personalens och de studerandes intresseområden och materialet får kvalitativ betoning snarare än kvantitativ. Frågelistverksamheten är numera koordinerad under Cultura.


Kontaktuppgifter

Arkivamanuens Niklas Huldén
Tel. 02-215 4396

Arkivbiträde Lotta Wessberg
Tel. 02-215 4982

E-post: cultura@abo.fi

Uppdaterad 29.3.2019