Skriv här det du söker efter!

Linda Bäckman

Linda Bäckman

Linda Bäckman

Projektforskare,  i svenska språket

linda.i.backman@abo.fi

Forskningsprofil