Vårdvetenskap

Helhetssynen på människan och hennes hälsa bildar kärnan för all god vård. Under studierna i vårdvetenskap lär du dig om människan i vården, sett ur både patientens och vårdandets perspektiv. Du får även insikter i hur vår miljö och värld påverkar hälso- och vårdprocesserna. Studierna ger dig bred kompetens bl.a. i vårdandets grundfrågor (ur ett kliniskt, etiskt och kulturellt perspektiv), klinisk hälso- och vårdvetenskap, hälsokunskap och vårdvetenskapens didaktik. Du fördjupar dig också i olika metoder och sätt att utveckla och förbättra hälsovården. Dina kunskaper kommer till nytta på många områden inom vården, exempelvis i frågor om utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder, vårdutveckling eller lindring av patienters lidande. Människokärlek, värdighet och ansvar står i centrum av dina studier.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Österbotten

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

DEN ÄLDRE MÄNNISKAN I VÅRDEN (20 SP)

Förkunskap: Gärna sjukskötarexamen eller YH examen eller närvårdarexamen med inriktning på äldreomsorg. 

Den äldre människans sjukdomsbild, psykisk funktionsnedsättning, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.1, 23-24.2.2018
Lärare: docent Regina Santamäki Fischer m.fl.
Till anmälan

Bedömning av den geriatriska patientens hälsobehov, 5 sp
Tidpunkt: 23-24.3, 20-21.4.2018
Lärare: docent Regina Santamäki Fischer
Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet vårdvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet